wéi een d’Kanner winnt, esou huet een se

et spiert ee selwer d’Konsequenze vun der Erzéiung, déi ee senge Kanner gëtt