schonn den éischten Dag vum Examen hat ech Schong an Huese verluer

schonn den éischten Dag vum Exame war ech iwwerfuerdert