KHSh1zDygy

Leck Salz, da gëss de duuschtereg.
Déi Wëll lafen am Bësch.
Wann Dommheet laang Been hätt, géings du op de Knéie sëtzen, fir d’Sonn am Aarsch ze lecken.
Vun hanne Lycée, vu vir Musée.
Eng Ausstralung wéi ee Lutepoteau.
Vum Lämmes gebass.