BtGlppx3X3

Sécher ass sécher, sot d’Fra an dunn huet se d’Ham an der Mëllech gekacht.