jzkmIgLDAK

Wann … wann den Hond net geschass hätt, hätt en den Hues erëmkritt.