c7GCfX6vCz

et gëtt ee esou al ewéi eng Kou,
et léiert een all Dag dozou!