hal op, an der Nues ze fëschen!

hal op, mam Fanger an der Nues ze wullen!