déi Fra huet Hoer op der Zong

dat ass eng béis Fra