ëmsoss ass der Doud an dee kascht d’Liewen!

et kritt een näischt fir näischt