UgRxoWzkhy

Marie, bréng d’Aaxt, et ass e Raup am Kabes;
Deem enge säi Leed ass deem aner seng Freed;
Guttheet ass e Stéck vun der Dommheet;
Dat geet op keng Kouhaut;
A weider mam Jabel;
Mat deem ass net gutt Kiischten iessen;
Hien/Hatt ass rose wéi eng Spann;
Alt erëm goe gelooss, d’Rad dréit sech;
D’Zopp gëtt net sou woarm giess, wéi se gekacht gëtt;