edith_wilmes@yahoo.fr

Besser ass besser, sot d’Fra, do huet si d’Ham an der Mëllech gekacht!