T80bK81n1b

Schéi vu wäit a wäit vu schéin
Du gesäis aus ewéi eng Wiederhex