PjKRCEJVp5

Wann s de enger Geess en an d’Ouer schëtts, da leeft se bis op Paräis.