NXnsZ5OUPt

Lee dech op de Réck a spill mat den Zéiwen.
Fänk Mécke mam plakegen Aarsch.
Da kriss de eng an d’Virgesiicht, dass et hanne liicht.
Géi scho virun d’Dier bludden.
Huel deng Dattel aus der Sonn.
War däi Papp Glasmécher? (Wann ech virum Fernseh stoung)
Hues du Säck an den Dieren.