nickels.m@outlook.com

“Zwee haarder Steng muele seele reng”

[Mäi Grousspapp huet mär erzielt, dass säi Papp de Sproch ëmmer gesot huet, wann der zwee net matenee konnten.]