m.rollerlux@t-online.de

D’Geess hätt och gär a Schwanz gehat, si leeft awer ëmmer nach mam Deckel erëm