GoeCh108@school.lu

Wann den Hond net geschass hätt, dann hätt en den Hues kritt.