F1JtKerBTp

Mär si vun Hippches op Hapches komm
Fal op eng Millioun/fal an de Rhäin
Hee mengt, hee wier mat mär an d’Schoul gaang
Uewenerëm de Spëtzekranz, ënnenerëm de Läpp net ganz
Wat e Gedeessems!
En huet de Stall op