EodJPeuKNB

Do kanns de waarde bis Mokuchsdag, wann d’Schleeke bëselen.

[De Sproch fonktionéiert besser als Äntwert oder Kommentar zu eppes, wat eng aner Persoun gesot huet, ouni den “Do kanns de waarde bis” virdrun. Mee ech hunn en awer och schonn esou benotzt an als alengstoende Sproch liest et sech sou besser. 🙂