zéi mer eng Händsch aus!

ech kann der näischt ginn, wat ech selwer net hunn