wien op d’Kiermes geet, deem seng Plaz vergeet!

wie vu senger Plaz opsteet, muss dermat rechnen, datt en anere sech drop setzt