um Enn vun hirem Liewe war d’Wittfra aarm ewéi Job

um Enn vun hirem Liewe war d’Wittfra ganz aarm