nom Iesse leeën ech mech gär e bëssen op d’Träip

nom Iessen halen ech gär eng kleng Mëttesrascht