komm mer técken!

komm mer kucken, wiem säin Ouschteree ganz bleift, wa mer se widdereneestoussen!