Honger ass dee beschte Kach

wann een hongereg ass, ësst een alles