hien hëlt et vun de Liewegen!

hie léisst sech seng Wuer deier bezuelen; hie léisst sech seng Aarbecht deier bezuelen