hie séngt esou falsch, et ass, fir Kréienaen an d’Oueren ze kréien

hie séngt ganz falsch