et reent ewéi mat Eemeren (geschott)

et reent ganz vill