du bass däi Papp wéi duer gespaut

du gläichs dengem Papp ganz vill