Dreck schauert de Mo!

seet een zu engem, deem eppes beim Iessen net propper genuch ass