d’Haus verléiert näischt!

wat een am Haus verluer huet, fënnt een enges Daags erëm