d’Gléck geet dem Soff no

Leit, déi voll sinn, hunn dacks Gléck