de Mound steet am Waasser

de Mound ass duerch den Niwwel verdeckt