dat do ass grad de Kotteng!

dat do ass grad dat Richtegt!