ZilWUFpLmu

e Mann ouni Bauch ass wéi e Pompjee ouni Schlauch