YmoHolLRPJ

Maach ewéi d’Leit, da geet et der wéi de Leit.