v.zinelli@helbach.eu

Iess, dass de grouss a staark gëss,
well domm a frech bass de schonn.