T8CYHqh6eZ

“Sécher ass sécher”, sot d’Bom. Dunn huet se d’Ham an der Mëllech gekacht.