stefano@midori.lu

D’Ochse kann ee bei d’Waasser bréngen, mee saufe mussen se selwer