rpUpYcACcH

He wullte gär, mee e puffte pas.
Wann ee mat den décken Hënn wëllt pisse goen, muss een d‘Been och héich genuch hiewen
Léiwer e Spatz an der Hand ewéi eng Dauf um Dag
Du weess, wat s du hues, mee du weess net, wat s du kriss
Wat deem enge senge Freed, dat deem aner säi Leed
Dee géif och säi lescht Hiem ginn
Wat een net am Kapp huet, huet een an de Been
Wann een A seet, muss een och B soen
Di Wëll lafen am Bësch
Deen ass domm gebuer an huet näischt bäigeléiert