rico.winandy@mail.com

Ech sinn däers esou sat wi d’Kaz der kaler Ierdsen