pol_andre@hotmail.de

Ech fille mech ewéi e Physik / Fisik.

[Ech weess net genau, wat dëse Sproch bedeit, mengen allerdengs, datt et heesche soll, datt ee sech gut fillt.]

-> Mir sinn dankbar fir all Tipp! E-Mail: lod@lod.lu. Ären ZLS