PjJqa6xLDl

Sinn ech lo dem Pastouer an de Frack getrëppelt?

Et ass 5 vir 12!

Dem Däiwel vun der Schëpp sprangen.

Lo gëss du gewuer, wat e Pond Kiischte kascht!

Ech sinn net op de Kapp gefall!