nCXMGcIKWz

en huet de Schockelasfrang kritt
oder en huet a Gielche vom Heng kritt