mamm@pt.lu

Dat ass kee Muckefuck!
[Fir: Dat ass kee Ramsch, keng schlecht Qualitéit.]