m.rollerlux@t-online.de

Een, ee méi, an d’ganz Bagage
(zielen op Lëtzebuergesch: 1, 2 an de Rescht)