m.rollerlux@t-online.de

Mir hu Fechtbréiwer geschriwwen. (= Mir sichen nach Sponsoren.)