m.rollerlux@t-online.de

Hie koum op de Paangech (an der Stad; Lantergässelchen).
→ En hat gesoff a war streidereg.