m.rollerlux@t-online.de

Dat geet net mat Polish eraus.
(Meeschtens bei Autostéitschen, awer och fir aner Accidenter am Liewe gebraucht.)