m.rollerlux@t-online.de

en huet vun der Pastéit an de Gronn gekuckt
hien huet d’Arche Noah gesinn

(en huet vun de Bastiounen op d’Arche Noah gekuckt = en Haus ganz no um Rand vun der Rumm)